Sponsor www.legalecorruptie.nl

De Telegraafsma is de nieuwsbrief behorend bij de website www.legalecorruptie.nl. Deelnemers en donateurs ontvangen De Telegraafsma direct na het verschijnen
in de eigen mailbox. 

Donateur

Jij kan de uitgave van De Telegraafsma / Legale Corruptie ondersteunen en actief deelnemen aan het ‘Respect-platform’ (www.respect.nl). Dat kan door in onderstaand formulier je gegevens in te vullen. Je donateurschap is daarmee een lidmaatschap voor het verkrijgen van informatie over maatschappelijke onderwerpen, financiële zaken in het bijzonder, en waardevolle belangenbehartiging. Je bent actief deelnemer: je denkt en doet mee! De kosten bedragen slechts €17,08 per jaar!

Totaal: € -

Voor sponsoring, ondersteuning en hulp:
NL15KNAB0257386904, t.n.v. Respect Beheer en Management BV,
o.v.v. Telegraafsma / Legale Corruptie.

Voor contact: contact@legalecorruptie.nl
Je kan dan bijvoorbeeld ook bijlagen toevoegen.

Post kan naar:
Redactie legalecorruptie.nl
Postbus 79
3738 ZM MAARTENSDIJK

Telefoon: 06-48462230

RBM
Het ‘Legale Corruptie’ wordt gefaciliteerd door Respect Beheer & Management B.V. (RBM), de ‘werkmaatschappij’ van René Graafsma, en …………. is dus een platform voor iedereen.
‘Om het leven te delen”.

Kamer van Koophandel Utrecht: 30127335.
Al waar ook de Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd.
RBM werkt volledig transparant. Verslagen en cijfers zijn altijd, door iedereen, op te vragen.
Contactadres: Postbus 79, 3738 ZM Maartensdijk. E. mail@renegraafsma.nl