Respect

Respect
Een zelfstandig begrip: respect. Een woord waar iedereen een definitie van weet te geven.
Vanuit het latijn vertaald: terug zien. Op een verleden vanuit het nu, en een terug zien naar elkaar. Met een invulling als verbinding, rechtvaardigheid, solidariteit, enzovoort.
Als er sprake is van legale corruptie is er ook sprake van dat er iets met het onderlinge respect aan de hand is. De machten zijn niet gelijk verdeeld, de sterken en de zwakken lijken er niet in te slagen de kloven te overbruggen. Oproepen tot meer respect lijken net zo sleets geworden. Hoe vaak is een pleidooi voor meer respect niet ook te verstaan als: “ik wil meer respect, voor mij zelf”?