Principes

Principieel
Elk leven kent ups en downs. In de omgang met de systemen, de naaste omgeving en met het functioneren van het eigen lichaam. Verstoringen willen we niet. De ‘behandeling’ kan zich beperken door het toepassen van bekende principes. Vaste methodieken.
De symptomen op een rij en behandelen volgens een vast protocol.