Potjeslatijn

Potjeslatijn
Door een woord in het latijn over te zetten creëert men een extra lading voor een woord.
Alsof het in een potje is gestopt en daardoor een extra betekenis krijgt. Apothekers doen dat met grondstoffen en medicijnen. Waardoor de inhoud van de potjes de lading mee krijgt van niet alleen de stof, maar ook van de werking en de bijbehorende ziekte in de beleving worden meegenomen. Potjeslatijn is daarmee geen poeha, maar het meegeven van de extra lading die aan een woord kan worden toegevoegd, het wordt een begrip.
Met de ‘opgeladen’ begrippen (zoals respect, verantwoordelijkheid, echtheid, eenvoud, vertrouwen en het goede) kunnen de gevolgen en afwijkingen van en door legale corruptie onder woorden worden gebracht. Vrijwel zeker niet uitputtend, om door jou zelf aan te vullen, ………… Alle kernwoorden waarmee het recht kan spreken.