Ondermijning

Ondermijning
Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Deze ondermijning ontneemt het rechtssysteem de fundamenten. Een mening is dat in een geïndividualiseerde samenleving de kansen op ondermijning groter zijn dan wanneer er in een stevig collectief wordt opgetreden.