Identiteiten en persoonlijkheden

Zijn
Een mens heeft een naam, een nu, een verleden en een toekomst. Vergeet men dat dan wordt de mens een nummer. Een cijfertje op een spreadsheet. Velen vinden dat niet erg en men past zich aan aan het systeem, het collectieve perspectief. De persoonlijkheid wordt geconsumeerd met datgene wat het systeem toelaat en aanbiedt. Enkelen onderscheiden zich in een individueel perspectief door te willen maken, te willen doen, het verschil te zien, te produceren. Te voelen. Te bestaan. Te zijn.