Hoge Raad

“UBI IUDICIA DEFICIUNT INCIPIT BELLUM”. Deze spreuk, het ‘motto’ van de Hoge Raad, betekent vrij vertaald: “Waar rechterlijke beslissingen te kort schieten begint geweld”.

Cassatie
Cassatie is de vernietiging van een beslissing door het hoogste rechtsprekend orgaan
van het land.In cassatie gaan is beroep aantekenen bij het hoogste rechtsprekend orgaan tegen een uitspraak van een lagere rechter. Dit orgaan houdt dan alleen rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. Indien de cassatierechter vaststelt dat de lagere rechter het recht inderdaad niet correct heeft toegepast dan zal hij de uitspraak van deze lagere rechter verbreken. Dit verklaart meteen de term cassatie: het is afgeleid van het woord cassare, dat verbrijzelen betekent in het Latijn.