Het systeem

Systemen
Een individu kan tegenover een systeem komen te staan en voor zijn of haar recht willen opkomen. Dan kan blijken dat de machten niet evenredig verdeeld zijn. Bovendien oefent het systeem zijn spelregels uit:
– het belang bepaalt de mening;
– negeren is de eerste reactie;
– het systeem werkt met een tunnelvisie;
– er is een sociale druk: systeemdwang;
– waarbij tijdrekken tot uitputting leidt;
– en het duur maken wanhoop voortbrengt;
– het ingewikkeld maken verstoringen veroorzaakt;
– waar het systeem personen vervangt zodat er niemand persoonlijk verantwoordelijk is;
– en men ook voortdurend de spelregels verandert;
– om ook nog te overgaan tot demoniseren, het op de persoon spelen;
– en zelf overleeft met leugens uit zogenaamde bestwil: cognitieve dissonantie reductie;
– om uiteindelijk, met het label ‘kan er ook niets aan doen’, het schip te verlaten.

Mensen maken deel uit van systemen, dat kan in berusting: agree to disagree. Anderzijds kunnen mens en systeem tegenover elkaar kunnen komen te staan. Er zal een, door de mens geleid, helend proces op gang moeten komen om de systeem-ziekten te bestrijden.