Het Recht

Rechtbanken
Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Er zijn 11 rechtbanken in Nederland.
Ze beslissen over civiel recht, bestuursrecht en strafrecht.

Gerechtshoven
Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechtbank, kan in hoger beroep gaan. Er zijn 4 gerechtshoven. Ze behandelen strafzaken, civiele zaken (zoals scheiding), kantonzaken (zoals ontslag) en belastingzaken.

De Hoge Raad
De Hoge Raad is de hoogste rechter en kan besluiten dat een rechtszaak over moet.
Het besluit kan ook zijn dat een rechtszaak heropend moet worden (herziening).

Systemen zullen het recht tegenspreken, tenzij er door het misbruik van het procesrecht door de systemen is gewonnen. Als het recht heeft gesproken in het voordeel van de mens kan er een plan worden getrokken om de legale corruptie te verminderen en tot een einde te brengen: een nieuwe deal.