Hermeneutiek

Interpreteren
Mensenverhalen vragen om een interpretatie. Wat wordt er gezegd, wat is de betekenis van de tekst, welke kennis is er in het verhaal verborgen? Deze ‘hermeneutiek’ bepaalt hoe er verder wordt gegaan. Hoe meer ruimte om te interpreteren en te vertalen hoe minder de invloed is van de omgevende systemen rondom het individu. Een betere interpretatie is beter over te dragen, kan leiden tot een overeenstemming van wat gehoord, gevoeld, geproefd, geroken of gezien.