Gevoel

Gedrag
Gedrag kan voorspelbaar zijn. Bij een groep is het geheel van gedragingen te beschouwen als een onderdeel van de cultuur. De door de mens in creatie gebrachte natuur. Culturen staan niet stil, door voortdurend wijzigende omstandigheden en verloren en nieuwe mogelijkheden. Het spel kan men spelen met vreugde, genot, tevredenheid, en winnen. Maar ook met pijn, verdriet, schaamte, en verliezen. Aan alles komt een einde, en na een overgangsfase is er een nieuw begin. De rouw bij het verlies kan rauw zijn, de eenzaamheid in de overgang groot, het het nieuwe begin kent de onzekerheden van het groeien.
De geboorte gaat voor de dood, de tussentijd van het leven maakt het verschil.