Fenomenologie

Waarnemen
De waarneming van mensen kan uitgaan van de directe en intuïtieve beleving van fenomenen, en hieruit de essentiële eigenschappen van ervaringen en de essentie van wat men ervaart proberen af te leiden. Men gaat dan niet uit van bepaalde vooronderstellingen en is vrij van theorieën die verschijnselen causaal met elkaar in verband wil brengen. Een open manier van leven en denken om mensen en dingen te kunnen laten zijn zoals ze zijn. Eerste stappen ten behoeve van de waarheid.