De zorg

Zorg ethiek
In het verlengde van Lindenbaum/Cohen, vanuit de verstoringen door de wanverhoudingen tussen het individu en systemen: er wordt na het beluisteren van de verhalen en de interpretaties een plan opgemaakt om de te formuleren doelstellingen te bereiken. Kiest men voor een ‘0.0’ dan wordt het een principiële benadering, wordt het een ‘1.0’ dan staat het verhaal centraal, de narratieve benadering. Durft men in consensus de ‘2.0’ aan dan versterkt het vertrouwen het hart en slaat men een ethische benadering met zorg voor elkaar in. De zielen vinden elkaar vooral omdat systemen de mensen niet van elkaar doen onderscheiden en de zielen elkaar kunnen vinden.