De mens

Mensenwerk
De mens staat als individu tegenover systemen, als er sprake is van een belangentegenstelling. Als het ware is er sprake van symptomen en ziekteverschijnselen in de onderlinge relatie. De invloed van systemen kan met een vergelijking als een ziekte worden bestreden. Er kan in co-creatie een plan worden gemaakt met doelstellingen die alle partijen ten goede komen, een zuivere deal.

Het antwoord van het individu, de mens, krijgt daarmee een gefaseerde benadering:
– de principe benadering;
– de fenemenologische benadering;
– de narratieve benadering;
– de hermeneutische benadering;
– de (discours)ethische benadering;
– de (zorg) ethische benadering.