Legale Corruptie

Legaliteit, Rechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten. In de juridische wereld wordt de term in de breedste zin van het woord gebruikt, terwijl de term vooral in een financiële en of materiële context wordt gebruikt op overheidsniveau.

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.

Verbinding
De verbinding van de woorden legaal en corruptie is zoiets als de combinatie van de twee zinnen: 1) De volgende zin is waar. 2) De vorige zin is niet waar. De samenhang tussen de zinnen 1 en 2 lijkt niet tot stand te brengen. Zo zou het ook moeten zijn met de woorden legaal en corruptie. Niet te verbinden, zo verwacht men dat ook van de betekenis van legaal en corruptie. De eerste combinatie is een woordenspel. De tweede combinatie is een spel van een andere orde.

Spel
Waarvan kan worden gedacht dat het ook een meer dan een spel is.
Het is een wijze waarop systemen functioneren, ………………….:
– Ze spelen een spel.
– Ze spelen het spel dat ze geen spel spelen.
– Als niet mee doet word je verstoten.
– Als je wel mee doet word je gek.
Dit spel kun je oplossen door te blijven uitgaan van de feiten en de bereidheid deze te blijven toetsen, vanuit alle mogelijke kwetsbaarheid. Geen gemakkelijke oplossing omdat de feiten niet altijd voor het oprapen liggen en dat dé waarheid voor de één niet hetzelfde hoeft te zijn als dé waarheid voor een ander.

Spelers
Er valt te denken in systemen, die werken met spelregels en begrippen, en deelnemers: de spelers. Met het doel de spelers en de toepasselijke begrippen in kaart te brengen waardoor het begrijpen van de legale corruptie zal worden vergroot is er deze website.

Macht
Het hele spelbord wordt daarbij overgoten door het machtsbegrip. Het is de kloof tussen de machtigen en de onmachtigen die de legale corruptie faciliteert. Kennis en moed zijn de factoren die een antwoord doen geven op de legale corruptie. Opdat het individu onbevreesd deel kan blijven uitmaken van het collectief. Immers:
Een beschaving bewijst zich door de wijze waarop de zwakken beschermd worden en de manier waarop men de kracht van de sterken weet aan te wenden.

Beschaving
Beschaving? Het synoniem civilisatie is afgeleid van het Latijnse civis, dat burger of stedeling betekent. De notie van beschaven, bijschaven of minder ruw maken met een schaaf is afkomstig van het Latijnse woord erudere (ex- = uit, rudis = ruw, onbewerkt), dat herkenbaar is in eruditie. Beschaving kan dan ook een norm van gedrag betekenen, gelijkend op etiquette. Beschaafd gedrag of beschaafdheid wordt tegenover ruw of barbaars gedrag gesteld. In deze betekenis impliceert beschaving verfijning van individuen.

Procesrecht
Individuen kunnen tegenover elkaar komen te staan, of het individu tegenover een systeem. Als dat gebeurt in een rechtssysteem blijkt het een feit dat het individu het op inhoud vaak wel goed kan hebben, maar door het (mis)gebruik van het recht door de machtigen met tijdrekken en ingewikkeld maken een uitermate zwakke positie heeft met de nodige onmacht. De corruptie is daarmee legaal, …………..

Redactie ‘www.legalecorruptie.nl’